Årskonferanse 2017

Stad:     PRO Opplæringskontoret, 1 etasje, Concordbygget, Firdavegen 6, Førde

Dato:     Torsdag 23.03.2017

Tid:        16.00 – inntil 18.00

 

Kvar medlemsbedrift er https://www.acheterviagrafr24.com/prix-viagra-pharmacie/ velkommen med to personar. Kvar medlemsbedrift har ei stemme.

Stemmeberettiga er dei som har signatur – prokura eller fullmakt frå person med signatur – prokura.

Spørsmål kan rettast til Jorunn Eide Kirketeig mobil 91144966 / jorunn.kirketeig@pro.sf.no

 

Påmeldingsfrist: 21.mars 2017

Påmelding her: https://goo.gl/forms/5SyWe4vSUIJMCbzr2

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde