Salsfaget

Salsmedarbeidarar jobbar i ei rekkje private og nokre offentlege verksemder. Oppgåvene er marknadsstrategi, marknadsføring og salsarbeid, ulike salsmetodar (telefonsal, nettsal, direktesal, meirsal), kommunikasjon og sosial samhandling, bruk av teknologiske hjelpemiddel og inngåande kunnskapar om bedrifta sine produkt Ein salsmedarbeidar må vere kunde- og serviceorientert, blid og høfleg, kunne ta initiativ, arbeide kreativt og systematisk, både sjølvstendig og saman med andre. God kommunikasjonsevne og sosial dugleik er avgjerande kvalitetsfaktorar. Du bør vere ryddig, ha økonomisk sans og gode språkkunnskapar.

Cubus Florø

Cubus Florø finn du på AMFI Florø. Cubus er godkjent lærebedrift i salsfaget.

Solheim Diesel

Dersom du liker å jobbe med båtar og motorar, er Solheim Diesel bedrifta for deg. Her er både båt- og motorverkstad, der ein reparerer båtar og båtmotorar, og butikk for det meste innan båtliv.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde