Kontakt

Besøksadresse Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse Postboks 492  6803 Førde
Telefon (+47) 57 83 22 60
Fax (+47) 57 83 22 45
E-post post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer NO980 026 655

 

Profesjonell rekruttering og opplæring

Pro opplæringskontoret er industri og teknologibedriftene sitt opplæringskontor i Sogn og  Fjordane. Vi jobber med og for bedrifter innan prosessindustrien og den mekaniske industrien. Pro opplæringskontoret er ei  stifting og vart oppretta i 1997.

Håndtering av lærlingar er vår primære oppgåve, i tillegg hjelper vi til med praksiskandidatar, frivillige lærlingar og tilrettelegg for kurs. PRO opplæringskontoret består av industribedrifter i heile fylket og vi håndterar 100 – 150 lærlinger i året. Kontoret består av 2 tilsette og ein lærling som jobber direkte opp mot medlemsbedriftene. Opplæringskontoret fungerer som eit serviceorgan for bedriftene

 

Jorunn Eide Kirketeig

Jorunn Eide Kirketeig - Dagleg leiar

Epost: jorunn.kirketeig@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil: 911 44 966

Anne Therese Rasmussen

Anne Therese Rasmussen - Opplæringskonsulent

Epost: anne.therese.rasmussen@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil: 955 56 810

Elisabeth Knutsen Solhaug

Elisabeth Knutsen Solhaug- YSK- Lærling - kontor og administrasjon

Epost: elisabeth.solhaug@pro.sf.no

Telefon: 57832260

Mobil: 97626982

Ledig stilling

Opplæringskontulent

Epost: post@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil:

 Desse sit i styret for Pro Opplæringskontoret

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde