Hardangerfrakt AS

Hardangerfrakt har 2 båter i drift, og driv med bulkfrakt av sand og asfalt langs Vestlandskysten. Bedrifta er lokalisert på Oppedalsøyra i Gulen,har både verkstad og slipp. Her driv Hardangerfrakt med alt av vedlikehald og førefallande arbeid på eige utstyr. Lærlingar her får ei allsidig erfaring.

rignator_baat

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde