Stryvo Bismo

Stryvo Group AS tok 12. februar 2013 over driften av Bismo Industrier AS og Bismo Maskinering AS, under det nye selskapet Stryvo Bismo AS.

Bedriften har historikk tilbake til 1977 og fremstår i dag som en topp moderne mekanisk bedrift, i første rekke på sine fagområder rettet mot offshore, maritim og landbasert industri.

Stryvo Bismo AS vil ikke ofre kvaliteten på sine produkter for å oppnå knappe leveringstider og / eller kortsiktig fortjeneste.
Gjennom grundig planlegging, dokumentasjon og testing skal vi til enhver tid levere kvalitetsprodukter.

Selskapet er godkjent som lærebedrift innen tre fag. Stryvo Bismo AS satser bevisst på utdanning av lærlinger, samt etterutdanning og oppgradering av eget personell.

 

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde