Om Pro

Profesjonell rekruttering og opplæring

Pro opplæringskontoret er industri og teknologibedriftene sitt opplæringskontor i Sogn og  Fjordane. Vi jobber med og for bedrifter innan prosessindustrien og den mekaniske industrien. Pro opplæringskontoret er ei  stifting og vart oppretta i 1997.

Håndtering av lærlingar er vår primære oppgåve, i tillegg hjelper vi til med praksiskandidatar, frivillige lærlingar og tilrettelegge for kurs. PRO opplæringskontoret består av industribedrifter i heile fylket og vi håndterar 100 – 150 lærlinger i året. Kontoret består av 4 tilsette, ein lærling og ein Ysk-elev som jobber direkte opp mot medlemsbedriftene. Opplæringskontoret fungerer som eit serviceorgan for bedriftene.

KONTAKT OSS

Presentasjon 2017

Presentation english

Presentasjon oppstartsmøte

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde