Stilling Ledig

Om arbeidsgiver:

PRO opplæringskontoret er ei privat stifting oppretta i  1997. Til våre medlemsbedrifter i industrifag i Sogn og Fjordane har vi ledig stilling som opplæringskonsulent. PRO Opplæringskontoret for industrifag er medlem i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, og er i eit nettverk med kring 30 opplæringskontor i industrifag. Våre medlemsbedrifter løyser krevjande oppgåver i konkurranseutsette markander og treng dyktige fagarbeidere i fleire fag.

Om stillingen:

Vil du jobbe med ungdom som har «tenning» på industri og teknologifag?

Som opplæringskonsulent i PRO er du ein sjølvgåande og initiativrik ressursperson som bidreg positivt gjennom samarbeid og lagspel med flotte ungdomar og spennande bedrifter.

Dine ansvars oppgaver:
• Følge opp lærlinger
• Bindeledd mellom industri, skule og lærling
• Rekruttere medlemsbedrifter til vårt opplæringskontor
• Kurs kan være aktuelt for rette vedkommende

Din formelle bakgrunn:
• Utdanning frå fagområde innan Teknikk og industriell produksjon (TIP), og praksis innan områda prosess, mekanisk og/eller automasjon
• Praktisk-pedagogisk utdanning

Vi tilbyr ordna arbeidsforhold og løn i samsvar med formell kompetanse og relevant praksis.
Reiseverksemd må påreknast.

For fast tilsetjing vert krevd praktisk-pedagogisk utdanning, men kandidatar utan slik utdanning er også velkomne som søkjarar.

For meir informasjon, ta gjerne kontakt med
dagleg leiar Jorunn Eide Kirketeig, tlf. 911 44 966 eller epost: jorunn.kirketeig@pro.sf.no

Søknad med CV sender du innan 17. desember til:
post@pro.sf.no

 

Sjå og vår heimeside www.pro.sf.no, facebook, instagram.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde