Årskonferanse 2018

Stad:     PRO Opplæringskontoret, 1 etasje, Concordbygget, Firdavegen 6, Førde

Dato:     onsdag 21 mars 2018

Tid:        18.00

Det vert servert kaffi og noko å bite i frå klokka 17.30

 

Kvar bedrift er velkommen med to personer. Kvar bedrift har ei stemme.

Stemmeberettiga er dei som har signatur eller skriftleg fullmakt frå person med signatur  i medlemsbedrift.

Spørsmål kan rettast til Jorunn Eide Kirketeig mobil 91144966 / jorunn.kirketeig@pro.sf.no

 

Eventuelle saker som medlemsbedriftene ønsker å få handsama på årskonferansen må være mottatt på pos@pro.sf.no  seinast  14 mars 2018.

 

I 2017 vedtok styret å betale tilbake 1 million kroner til aktive  medlemsbedrifter, i 2018 er det budsjettert med å tilbakebetale 2 millionar til aktive medlemsbedrifter.

 

Påmeldingsfrist: Av omsyn til størrelse på møtelokale og mat ber vi om påmelding innan 19 mars. På melding sendast til post@pro.sf.no

 

VEDLEGG:

Årsmelding vedtatt i styremøte 07 mars 2018

Sakliste

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB