Lærling

Har du lyst å bli lærling hos oss?

Du får vere lærling i store eller små industribedrifter, salgsbedrifter eller mediebedrifter. I læretida di får du tett oppfølging frå oss, du får vere med på faglege og sosiale arrangement (eks. konsertar, skihelg, gocartkøyring/trafikktryggleik mm.), og du får du moglegheit til utplassering i utlandet.

Vi gleder oss til å samarbeide med deg om di fagutdanning.

Kva vil det seie å vere Lærling:

Lærling Martin med fagprøva (2) (2)

Det skal inngås skriftelig lærekontrakt og arbeidsavtale mellom lærling og arbeidstakar.
Retter og plikter i opplæringslova finner du på denne linken:

Opplæringskontor, kva er det?

  • Fleire bedrifter går saman i eit opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlingar og lærekandidatar.
  • Kvar bedrift skal vere godkjent av fylkeskommunen. Lærlingen teiknar då lærekontrakt eller opplæringskontrakt med opplæringskontoret.
  • Opplæringa kan han eller ho få i ei eller fleire av medlemsbedriftene, der det skal vere ein fagleg leiar som er ansvarleg for opplæringa.

 

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB