Den nye endringer pga. coronaviruset

Til

Daglege leiarar, faglege leiarar og kontaktpersoner for lærlingar i PRO

 

For å bidra til å bekjempe smittespreiinga i samband med Coronavirus har vi innført heimekontor og stopp av all fysisk møteverksemd.

 

Er innført :

Lærlingmøter vil foregå som avtalt, men på telefon/video ( Messenger). Korleis møte vert gjennomført avtales mellom lærling og den som har oppfølging av lærlingen frå PRO.

Vi ringer opp lærlingen på det mobil nr som lærlingen har oppgitt. Vi håper lærling og fagleg leiar/instruktør kan delta i lag ved å ha telefon på høgtalarar. I dei tilfelle der lærling ikkje er på same stad som fagleg leiar/instruktør ber vi om å få opplyst det i forkant av møte, og det mobil nr vi skal ringe faglig leiar/instruktør opp på.

 

I den tida vi gjennomfører lærlingmøtene pr telefon/videomøte fyller lærling ut eigenvurdering i OLKWEB og legg det tilgjengelig under vurdering der, før møtet. I samband med halvårsmøte gjer fagleg leiar det same.

 

Vi kjem til å forholde oss til Folkehelseinstituttet, sentrale myndigheter, og lokale myndigheter sine retningslinjer, og sjølvsagt bedriftene sine retningslinjer for besøkande. Vi kan difor ikkje sei noko om kortid vi starter opp igjen med fysiske møter.

 

Dette kjem til å gå heilt fint når alle forheld seg til dei tiltak som vert sett inn, og dei løysingar vi kjem fram til for å halde mest mogleg normal drift.

Vestland fylkeskommune utset alle fag- og sveineprøvar

Viktig info

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB