Automatiseringsfaget

Automatiseringsfaget omfattar drift, vedlikehold og montering av automatiserte system for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosessar og elektromekaniske system. Det innebær blant anna å reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg og å montere og bygge automatiserte prosessar.

Bilfinger Industrial Services Norway AS, avd. Høyanger

Varierte arbeidsoppgåver, mange ulike arbeidsfelt og tre ulike arbeidsplassar er styrken til Bilfinger Industrial services som lærebedrift. Dei leverer eit stort spekter av produkt og tenester til industri, kraftverk og næringsliv. Tenestene vert levert i form av dokumenterte konsept og kommersielt partnarskap med kundane.

Fiskevegn

Fiskevegn er en ledende skandinavisk produsent av fiber, tauverk og fiskeredskaper. Bedriften ligger på Flatraket i Selje kommune, med Stadhavet som nærmeste nabo. Mange av våre ansatte har lang erfaring fra arbeid ombord i fiskebåter, både i innland og utland.

Hagen

Trapper er eit eige fag som det tek tid å lære seg. Det som tek tid å lære vert utøvd med stoltheit. Hus må ha trapper. Og dei beste trappene er laga av tre. Den største trappeprodusenten i Noreg ligg i Stryn. Hagen har moderne og nytt utstyr og ligg veldig langt framme innan teknologi og nysatsing.

Kleive Mekaniske & Industriservice

Dei viktigaste produktområda til KMI er isolasjonsprodukt til bygg og anlegg, emballasje til fisk og andre næringsmiddel og formstøypte spesialprodukt.

Nortura avd. Sogndal

I Sogndal konsentrerer Nortura seg om foredling av råvarer, nærmere bestemt spekemat og pinnekjøtt. Foredlingsfabrikken i Sogndal lager spekemat og pinnekjøtt med høy kvalitet. Sognemorr, og Vestlands-pinnekjøtt er to av produktene bedriften er kjent for. Flere ganger har de fått det edleste metallet for Norges beste produkter. Nortura Sogndal har ca. 95 årsverk.

Teekay Petrojarl

Teekay ble etablert i 1973 og har utviklet seg fra et regionalt rederi til en av verdens største marine energitransport-, lagrings- og produksjonsbedrifter. Vi gir energi der det trengs for å drive verdensøkonomien og forbedre folks liv. Teekay Petrojarl i Tronheim er hovedkontor for selskapets FPSO-virksomhet.

Tine SA avd. Byrkjelo

Eit av landets største meieri, målt etter innmålt mjølkemenge, ligg midt i jordbruksbygda Byrkjelo. Området har ei lang meieri-historie å vise til, men dagens toppmoderne anlegg vart opna i 2003. Meierisjef i Tine Meieriet Byrkjelo, Thorkild Heieren, fortel at dei forsyner heile Sogn og Fjordane med konsummjølk i tillegg til at dei produserer halvparten av Noregs favorittost – Norvegia. Kvar tredje brunost i landet er også laga på Byrkjelo. Tine er dermed ein vesentleg arbeidsplass i distriktet, og inntak av lærlingar er ein viktig måte å rekruttere nye fagfolk på.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB