CNC-maskineringsteknikk

Du planlegg og gjennomfører produksjon, vel skjereverktøy og skjeredata og les teikningar og arbeidsskildringar. Du bruker, utviklar og redigerer program for styrte verktøymaskiner og bruker avansert teknologisk utstyr og maskineri i arbeidet. Ein faglært CNC-operatør får arbeid i store og små bedrifter, som ofte er høgt spesialiserte for framstilling av nye produkt for mekanisk industri, og i verkstader for vedlikehald av utstyr i annan industri. Du må vere nøyaktig, både når det gjeld manuelt arbeid med verktøymaskiner og måleverktøy og med omsyn til programmering og kontroll av program for styrte maskiner. Ein faglært CNC-operatør skal handtere heile prosessen frå mottak av materiale til framstilling av detaljar.

I.O.S Tubular Management

I.O.S Tubular Management er ei offshoreretta servicebedrift som i hovudsak utfører maskinering av olje- og gasstette gjengeforbindelsar på “nedihullsutstyr”, det vil seie røyr og andre komponentar som går ned i ein olje- eller gassbrønn.

Trappeprodusenten AS

Agnar Ask er tredje generasjons trappeprodusent, og forvalter arven etter sin far og bestefar videre. Trappeprodusenten er Norges eldste produsent av trapper, og kunnskapen som har blitt tilegnet og ført videre gjennom generasjonene er en viktig faktor bak suksessen.

Vik Fengsel

Vik fengsel ligg i Vik kommune og er ei eining med høgt og lågare sikkerhetsnivå. Fengselet har ein ordinær kapasitet på 39 plassar, der 28 er med høgt sikkerhetsnivå og 11 er med lågt sikkerhetsnivå.

Vik Ørsta

VikØrsta AS avd. Vik i Sogn disponerer i dag store romslege produksjonslokale og ny varmforzinkingshall som vart teken i bruk i 2009. VikØrsta er totalleverandør av trafikktryggleiksprodukt til den norske marknaden og eksporterer og store kvanta til dei andre nordiske landa.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB