Industrimontørfaget

Arbeidsplassar for ein industrimontør finst innanfor ei rekkje verksemder som mekanisk industri og kjemi og prosess-, olje-, og skipsbygging. Ein industrimontør jobbar med industriell montasje innanfor både landbasert industri, offshoreverft og skipsverft. Du monterer og byggjer maskiner og elektromekanisk utstyr, pneumatiske og hydrauliske komponentar, utarbeider og driv med reparasjon og vedlikehald av maskinelt og mekanisk utstyr. I tillegg kjem reparasjonssveising og skjering i ulike materiale og bruk av ulike festemetodar og skruekoplingar, oljar og smørjeutstyr Du må arbeide systematisk, nøyaktig og effektivt, sjølvstendig og saman med andre. Du bør ha godt handlag og interesse for teknologi.

Gas Tech AS

Hovedkontoret til Gas Tech ligger i Førde, Sogn og Fjordane. Vår avdeling i Førde jobber med alle typer gassinstallasjoner. Alt i fra montering av gasspeiser i bolig, installasjon av gasstanker til bolig og industri, installasjon av gassutstyr til storhusholdning samt en egen avdeling for montering av bilgass.

Nortronik AS

Nortronik AS har hovedkontor i Førde og avdelingskontor på Lillestrøm. Nortronik er en totalleverandør innen brannvern, brannalarmanlegg, røykdykking og slokkeanlegg for brannslukking med gass. Organisasjonen består av 14 tilsette med bred og variert kompetanse på fagområder som brannvern og brannsikkerhet.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB