Industrisnikkarfaget

Du får jobbe med møbel av høg kvalitet og med design tilpassa skiftande livsstilar og trendar. Automatisering og robotisering er ein viktig del av jobben, men også bruk av verktøy og måleinstrument til drift av maskiner. Du styrer automatikken i maskinene, søker deg fram til feil som kan oppstå og rettar dei. Framstillinga skjer i små seriar, med ulike i materiale og element. Det betyr ofte også manuelt arbeid. Industrisnikkaren skal vite kva tre, metall, glas og plast tåler og korleis ein skal sette dei saman til halvfabrikata eller ferdige møbel. En industrisnikkar bør være nøyaktig og kvalitetsbevisst, ha interesse for korleis automatikk verkar og vert brukt i industrien.

Bjarne Espe Trevarefabrikk

Det heile begynte i 1948 i eit lite verkstad i Hjelmelandsdalen på Nordfjordeid. Etter å ha gått på Holmøy Arbeidskule fekk Bjarne Espe kontrakt med Den Norske Husfliden i Oslo om å lage gyngestolar. Ilag med sittegrupper, trebollar og fat, utgjorde dette levebrødet dei første åra. Etter 1960 gjekk det meir over til å produsere kjøkken, bad og garderobar. Med skreddarsydde produkt, unikt handverk og auge for detaljar vart Bjarne Espe raskt kjend for kvalitet. Nordfjordkjøkkenet fekk sitt namn, og fabrikken var den første som begynte marknadsføring der namnet Nordfjord vart nytta. I dag er det 2. og 3. generasjon som driv bedrifta med 15 ansatte.

Hagen

Trapper er eit eige fag som det tek tid å lære seg. Det som tek tid å lære vert utøvd med stoltheit. Hus må ha trapper. Og dei beste trappene er laga av tre. Den største trappeprodusenten i Noreg ligg i Stryn. Hagen har moderne og nytt utstyr og ligg veldig langt framme innan teknologi og nysatsing.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB