Laboratoriefaget

Du jobbar på eit laboratorium og utfører både rutinemessige analyser, deltar i metode og produktutvikling, tolkar og rapporterer analyseresultat både innan kjemi, fysisk materialprøving, mikrobiologi og bioteknologi. Oppgåvene er felles for ulike industrifelt og forsking. Prøvetaking i produksjonen eller utanfor laboratoriet er ofte ein del av arbeidet. Du bruker og vedlikehelde instrument og utstyr og gjer greie for aktuelle kjemiske prosessar . Faglaboranten arbeider sjølvstendig eller i samarbeid med andre fagfolk. Kunnskapar og dugleik er knytt til kvalitetssikring, teknologi, naturfag, matematikk, kjemi, bioteknologi, språk og materiallære.

Elkem

Produsent med miljøfokus Elkem Bremanger er ei internasjonal høgkompetansebedrift med kundar innan elektronikk, solceller, vindmøller og bilindustri. Bedrifta er delt i to forretningsområde; eit støyperi (foundry) og ein produksjonshall for silisium (Silicon Materials). I tillegg kjem innkjøp, logistikk/materialadministrasjon, laboratorium, råstoff, transport, reinseanlegg, eldfast, økonomi, HMS, IT og personal.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB