Mediegrafikerfaget

Opplæringen i mediegrafikerfaget skal gi lærlingen et nært forhold til virkeligheten i arbeidslivet og til medienes utvikling og utfordringer. Opplæringen skal bidra til at lærlingen kan arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen. Opplæringen skal gi forståelse av fagets betydning i verdiskapingskjeden og hvordan konkrete ideer kan utvikles og problemstillinger kan møtes i praksis innenfor de enkelte mediebærernes muligheter og begrensninger. Opplæringen skal videreutvikle lærlingens kreative ferdigheter og kompetanse i design og produksjon. Kundebehandling, økonomi, produktfunksjonalitet og helse, miljø og sikkerhet inngår i opplæringen. Les mer på Utdanningsdirektoratet sine sider

A til Å Grafisk Design og Media AS

Treng du marknadsmateriell til ein kampanje, ny webside, ny messestand, eller er du i gong med produktemballasje? A til Å hjelper deg gjerne med å komme fram til den beste løysinga. Dei holder til i Horne Brygge, Strandgata 17 i Florø.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB