Mediegrafikerfaget

Opplæringen i mediegrafikerfaget skal gi lærlingen et nært forhold til virkeligheten i arbeidslivet og til medienes utvikling og utfordringer. Opplæringen skal bidra til at lærlingen kan arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen. Opplæringen skal gi forståelse av fagets betydning i verdiskapingskjeden og hvordan konkrete ideer kan utvikles og problemstillinger kan møtes i praksis innenfor de enkelte mediebærernes muligheter og begrensninger. Opplæringen skal videreutvikle lærlingens kreative ferdigheter og kompetanse i design og produksjon. Kundebehandling, økonomi, produktfunksjonalitet og helse, miljø og sikkerhet inngår i opplæringen. Les mer på Utdanningsdirektoratet sine sider

A til Å Grafisk Design og Media AS

A til Å lagar logoar, grafiske profilar, websider, lettleste magasin, nyheitsbrev og filmsnuttar. Vi gjer alt frå idéutvikling til ferdig produkt i lag med kundane våre. A til Å starta si historie i 1993 – og har ei lang referanseliste frå papir til digitale flater. Vi følgjer kundane våre heile vegen frå idé til ferdig produkt – FRÅ A TIL Å.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB