Ekstraordinær Årskonferanse PRO

 

I samsvar med vedtak på Årsmøte 2020 vert det ekstraordinær Årskonferanse i PRO

Torsdag 24.09.20 klokka 18.00

Det vert lagt opp til fysisk deltaking på møterom hos PRO og temas deltaking.

Dersom det vert mange som ønsker delta fysisk vert det lagt opp til å flytte møte til eigna plass.

Innkalling vert sendt ut i samsvar med vedtektene 14 dager før møte.

 

Saker som skal opp på møte er :

Nye vedtekter og val i samsvar med nye vedtekter.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB