Fagskuleutdanning i Førde innan programområdet Teknikk og industriell produksjon

Fagskulen har søknadsfrist 15.april, og ein søkjer elektronisk via vigo.no: https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

For meir informasjon kan ein gå inn på fagskulen sin heimeside på http://www.fagskulen.no/

Dersom nokon vil søkje etter at fristen er ute, kan ein søkje via heimesida på eventuelle ledige plasser.

 

Flyer 3-delt MASKIN

Flyer 3-delt KEM

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB