Kontakt

Besøksadresse Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse Postboks 492  6803 Førde
Telefon (+47) 57 83 22 60
E-post post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer NO980 026 655

 

Profesjonell rekruttering og opplæring

Pro opplæringskontoret er industri og teknologibedriftene sitt opplæringskontor i Sogn og  Fjordane. Vi jobber med og for bedrifter innan prosessindustrien og den mekaniske industrien. Pro opplæringskontoret er ei  stifting og vart oppretta i 1997.

Håndtering av lærlingar er vår primære oppgåve, i tillegg hjelper vi til med praksiskandidatar, frivillige lærlingar og tilrettelegg for kurs. PRO opplæringskontoret består av industribedrifter, salgsbedrifter og mediebedrifter i heile fylket og vi håndterar 100 – 150 lærlinger i året.

Opplæringskontoret fungerer som eit serviceorgan for bedriftene

 

Rakel Sunde

Rakel Sunde - Kontormedarbeider

Epost: rakel.sunde@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil: 936 66 589

avatar-default.png" title="Raghad Alzuabe" alt="Raghad Alzuabe" />

Raghad Alzuabe - YSK lærling kontor og administrasjonsfag

Epost: raghad.ali.alzouabe@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil: 998 92 255

Osvaldas Gapsys

Osvaldas Gapsys - Elev på vg1 sal, service og samferdsle

Epost: osvaldasgapsys@gmail.com

Telefon:

Mobil:

Jorunn Eide Kirketeig

Jorunn Eide Kirketeig - Dagleg leiar

Epost: jorunn.kirketeig@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil: 911 44 966

Tommy Kveane Kråkenes

Tommy Kveane Kråkenes - Opplæringskonsulent

Epost: tommy.kveane.krakenes@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil: 908 51 381

 

 

Presentation english

Presentasjon Oppstartsmøte

PRO presentasjon til aktuelle nye bedrifter

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB