Kontakt

Besøksadresse Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse Postboks 492  6803 Førde
Telefon (+47) 57 83 22 60
Fax (+47) 57 83 22 45
E-post post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer NO980 026 655

 

Profesjonell rekruttering og opplæring

Pro opplæringskontoret er industri og teknologibedriftene sitt opplæringskontor i Sogn og  Fjordane. Vi jobber med og for bedrifter innan prosessindustrien og den mekaniske industrien. Pro opplæringskontoret er ei  stifting og vart oppretta i 1997.

Håndtering av lærlingar er vår primære oppgåve, i tillegg hjelper vi til med praksiskandidatar, frivillige lærlingar og tilrettelegg for kurs. PRO opplæringskontoret består av industribedrifter, salgsbedrifter og mediebedrifter i heile fylket og vi håndterar 100 – 150 lærlinger i året.

Opplæringskontoret fungerer som eit serviceorgan for bedriftene

 

Jorunn Eide Kirketeig

Jorunn Eide Kirketeig - Dagleg leiar

Epost: jorunn.kirketeig@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil: 911 44 966

Tommy Kveane Kråkenes

Tommy Kveane Kråkenes - Opplæringskonsulent

Epost: tommy.kveane.krakenes@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil: 908 51 381

Ny Opplæringskonsulent

Ny Opplæringskonsulent

Epost: post@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil:

Linda Hauge

Linda Hauge - Adm.sekretær

Epost: linda.hauge@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil: 959 40 485

Elisabeth Solhaug

Elisabeth Solhaug- YSK- Lærling - kontor og administrasjon

Epost: elisabeth.solhaug@pro.sf.no

Telefon: 57 83 22 60

Mobil: 976 26 982

 

 

Presentation english

Presentasjon Oppstartsmøte

PRO presentasjon til aktuelle nye bedrifter

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde