Båtbygg AS

Baatbygg har med over 75 års drift posisjonert seg som et av Norges ledende verft for ombygging, reparasjon og utrustning av fartøy innenfor fiskeri, offshore og seismikk. Det at noen av verdens fremste rederier er faste kunder hos mener vi bekrefter vår posisjon i markedet.

Effektivitet har vært nøkkelordet under utbyggingen av verftet og det er lagt opp til korte avstander mellom dokk/slipp og de forskjellige verkstedsarealene, alle kaiene har tilgjengelig landstrøm og kan mobiliseres med ISPS terminal etter behov.

Bedriftens fremste ressurs er våre dyktige og dedikerte medarbeidere som er villige til å ta i et tak når det virkelig gjelder, dette gjør at vi har den fleksibiliteten, gjennomføringsevnen og kunnskapen som skal til for å levere høyeste kvalitet til rett tid.

Vårt mål er å opprettholde og bedre vår markedsposisjon som et ledende ombyggings- og reparasjonsverksted, dette skal vi gjøre med ‘beste praksis’ innen HMS og kvalitet.

Velkommen til oss.

 

Heimeside finn du her

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB