Brødrene Larsen

VELKOMMEN!

Vi garanterer kortreist mat som gir gode smaksopplevingar!

Kalvåg har ein lang og sterk kyst- og fiskekultur. Her har fiskerinæringa vore, og er framleis, av stor verdi for folket i området.

Fiskeri er ei næring under stadig utvikling der tilgangen til råvarer er stabil og i over eit halvt århundre har Brødrene Larsen vore ein del av dette miljøet.

Brødrene Larsen AS blei stifta i 1963 og ligger på Kalvøyna midt i Kalvåg. Det heile starta med at to brør, Severin og Wilhelm Larsen, stifta bedrifta.

I tida fram til i dag har bedrifta vokse og har vert ein av bærekraftig del av næringa i Bremanger Kommune.

Dei tilsette ved bedrifta legg stor vekt på gode råvarer og høg kvalitet, noko som gjenspeglar seg i reine råvarer og god smak.

Hald deg frisk og kjøp kvalitetsfisk frå Kalvåg!

 

 

Heimeside finn du her

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB