Brødrene Larsen

Brødrene Larsen AS blei stifta i 1963 og ligger på Kalvøyna midt i Kalvåg. I tida fram til 2010 har bedrifta vokse og har vert ein av Noregs største slakteri av oppdrettstorsk.

Dei tilsette ved bedrifta legg stor vekt på gode råvarer og høg kvalitet, noko som gjenspeglar seg i reine råvarer og god smak.

 

Hjemmeside: https://www.brdrlarsen.no/

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde