Coop Vest SA

Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon nærare 54000 medlemmar,og laget driv si verksemd på Vestlandet og på Sunnmøre.

Extra Førde, Extra Naustdal og Coop Mega i Førde er med i Pro Opplæringskontoret.

 

 

Heimeside finn du her

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB