FMC Technologies

FMC Technologies er en verdensledende leverandør av systemer og løsninger til olje- og gassproduksjon på havbunnen.

 

 

Les meir på FMC sin heimeside:

Henta fra heimeside

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB