Fresvik Produkt AS avd. Fresvik

Basert på modular skreddersyr Fresvik Produkt løysingar for både næringsmiddelindustrien, institusjonar og storkjøkken, skip og offshoreinstallasjonar. Fresvik Produkt er i dag marknadsleiar på kjøle- og fryserom til daglegvarehandel, bensinstasjonar og storkioskar.

Fresvik Produkt kan levere alt frå det minste kjøle-/fryserommet gjennom eit veletablert forhandlarapparat til kompliserte totalentrepriser i nært samarbeid med arkitekt/ konsulent og byggherre. Bedriftens størrelse kombinert med ei bevisst satsing på fleksible produksjonsløysingar gjer dei i stand til å levere kundetilpassa løysingar. Dei legg sterk vekt på:

  • skreddarsaum
  • leveransesikkerheit
  • kvalitet

Hovudkontor og produksjonsanlegg ligg i Fresvik i Sogn, i tillegg har dei salgskontor i Drammen. Selskapet har ca. 45 tilsette.

 

Henta fra heimeside

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB