GasTech

Gas Tech AS ble etablert i mars 2003 av Hans Kristian Ulvestad og Magne Kolstad, og er en videreutvikling av selskapene Gas Tech Norge AS og Gas Tech Ulvestad som ble etablert i år 2000. Gas Tech AS har sine spesialfelt innen installasjon av gass til bolig, industri, storhusholdning og bil.

Hovedkontoret til Gas Tech ligger i Førde, Sogn og Fjordane. Vår avdeling i Førde jobber med alle typer gassinstallasjoner. Alt i fra montering av gasspeiser i bolig, installasjon av gasstanker til bolig og industri, installasjon av gassutstyr til storhusholdning samt en egen avdeling for montering av bilgass.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB