Stadpipe

Stadpipe AS er et firma der kjernevirksomheten er basert på produksjon av rørdeler og spesialdeler i plast. Montering av komplette rørinstallasjoner er og ein del av kvardagen. Forretningsområdene kan ein stort sett dele i fire: oppdrett, industri, fiskeri og produksjon.

Oppdrett

Stadpipe sitt engasjement i havbruksnæringa skriver seg heilt frå starten i 1995. Dei har bred erfaring i planlegging, delproduksjon, montering, salg og service i den landbaserte oppdrettsnæringen. Stadpipe har opparbeidet seg kompetanse på prosjektering og bygging av klekkeri og settefiskanlegg.

Fiskeri

Stadpipe har levert RSW anlegg, fabrikkvann og sirkulasjon til fiskebåter siden 1996. Flere av deira medarbeidere har selv jobbet på fiskebåter. Dette gjør at dei i stand til lettere se løsninger sammen med verft og rederi på utfordringer under byggeperioden.

Industri

Stadpipe leverer kompletter rørsystemer eller deler i termoplast til Industrien. Dei benytter Autocad og Inventor 3D i  prosjekteringa.

Produksjon

Stadpipe har de fleste dimensjoner rør på lager, for å kunne levere deler raskt og effektivt.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB