Trappeprodusenten AS

Agnar Ask er tredje generasjons trappeprodusent, og forvalter arven etter sin far og bestefar videre. Trappeprodusenten er Norges eldste produsent av trapper, og kunnskapen som har blitt tilegnet og ført videre gjennom generasjonene er en viktig faktor bak suksessen.

Trappeprodusenten har sine røtter tilbake til Magnus Ask, som var en foretaksom og kreativ ung mann. Allerede i 1920 lagde han sin første trapp til et nybygg på familiegården. Trappen ble et mesterlig svennestykke, og det ble raskt klart at Magnus Ask hadde et stort talent for trearbeid. Han var nøyen med detaljene, en kvalitet som har gått i arv siden.

Magnus Ask prøve seg også som ordinær snekker. Men på bygda gikk det ord om at han ikke var brukandes til å bygge fjøsbygninger – han var nemlig alt for nøye på det, perfeksjonismen førte til at det tok for lang tid, så Magnus  returnerte til det han kunne best. Finarbeid, og fokus på detaljer.

 

 

Heimeside finn du her

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB