Walcon Maritime

Walcon leverer tjenester til verftsindustrien, on- og offshore, landbasert industri, riggvedlikehold og havbruk.

 • Detalj engineering
 • Innkjøp av materiell og utstyr
 • Fabrikasjon av rør
 • Installasjon av rørsystem inkl.
  – Trykkprøving
  – Flushing
  – Igangkjøring / oppstart
 • Installasjon av mekaniske anlegg
 • Fabrikasjon av stål
 • Stålutrustning
 • Utleie av fagarbeidere

 

Heimeside finn du her

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB