Westmek AS

På Stadlandet har det sidan midten av 1990-talet blitt produsert utstyr av god kvalitet til å behandle fisk ombord i havgåande fiskefartøy. Westmek AS er ei videreføring av denne type verksemd og selskapet blei etablert i 2004.

Westmek produserer utstyr for behandling av fisk om bord i havgående fiskefartøy. Selskapet prosjekterer, teikner og monterer installasjoner i rustfritt stål, syrefast stål og aluminium over heile Nord-Vestlandet.
Selskapet har òg oppdrag for andre fartøy og gjennomfører klassearbeid i tett og godt samarbeid med Det Norske Veritas, Bureau Veritas og Sjøfartsdirektoratet.
Selskapet leverer òg tjenester til landbaserte industrianlegg, samt har oppdrag for oppdrettsnæringa i regionen.

 

Heimeside finn du her

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB