Våre lærebedrifter

A til Å Grafisk Design og Media AS

Treng du marknadsmateriell til ein kampanje, ny webside, ny messestand, eller er du i gong med produktemballasje? A til Å hjelper deg gjerne med å komme fram til den beste løysinga. Dei holder til i Horne Brygge, Strandgata 17 i Florø.

Båtbygg AS

Bilfinger Industrial Services Norway AS, avd. Høyanger

Varierte arbeidsoppgåver, mange ulike arbeidsfelt og tre ulike arbeidsplassar er styrken til Bilfinger Industrial services som lærebedrift. Dei leverer eit stort spekter av produkt og tenester til industri, kraftverk og næringsliv. Tenestene vert levert i form av dokumenterte konsept og kommersielt partnarskap med kundane.

Bjarne Espe Trevarefabrikk

Det heile begynte i 1948 i eit lite verkstad i Hjelmelandsdalen på Nordfjordeid. Etter å ha gått på Holmøy Arbeidskule fekk Bjarne Espe kontrakt med Den Norske Husfliden i Oslo om å lage gyngestolar. Ilag med sittegrupper, trebollar og fat, utgjorde dette levebrødet dei første åra. Etter 1960 gjekk det meir over til å produsere kjøkken, bad og garderobar. Med skreddarsydde produkt, unikt handverk og auge for detaljar vart Bjarne Espe raskt kjend for kvalitet. Nordfjordkjøkkenet fekk sitt namn, og fabrikken var den første som begynte marknadsføring der namnet Nordfjord vart nytta. I dag er det 2. og 3. generasjon som driv bedrifta med 15 ansatte.

Brødrene Larsen

Brødrene Larsen AS blei stifta i 1963 og ligger på Kalvøyna midt i Kalvåg. I tida fram til 2010 har bedrifta vokse og har vert ein av Noregs største slakteri av oppdrettstorsk. Dei tilsette ved bedrifta legg stor vekt på gode råvarer og høg kvalitet, noko som gjenspeglar seg i reine råvarer og god smak.

Bruland Bygg

Coop Vest SA

Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon nærare 54000 medlemmar,og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Extra Førde, Extra Naustdal og Coop Mega i Førde er med i Pro Opplæringskontoret.

Cubus Florø

Cubus Florø finn du på AMFI Florø. Cubus er godkjent lærebedrift i salsfaget.

Daco Mekaniske

Domus Manufaktur, Førde

Døskeland Marine

Elkem

Elkem Bremanger er ei internasjonal høgkompetansebedrift med kundar innan elektronikk, solceller, vindmøller og bilindustri. Bedrifta er delt i to forretningsområde; eit støyperi (foundry) og ein produksjonshall for silisium (Silicon Materials).

Europris avd. Førde

Europris er en av landets mest kjente kjeder. Over 90% av alle nordmenn sier de kjenner til Europris. Butikkene deres er lokalisert over hele landet, og de vokser med ca. 10 nye butikker hvert år. Ca. 20% av butikkene er eid av franchisetakere og de siste 80% er egeneide butikker.

Ewos AS

Fiskeoppdrett har vorte ein av dei største og viktigaste næringane langs Norskekysten. Oppdrettsfisk treng fôr. Og fôrprodusenten treng lærlingar. EWOS er den største norske produsenten av fôr til laks og aure. Den største EWOS bedrifta ligger i Florø

Felleskjøpet, avd. Florø

Felleskjøpet utvikler seg stadig for å møte krav, behov og ønsker fra alle interessenter – fra bønder, politikere og opinion, til kunder i butikk. Felleskjøpet har alltid hatt tett samarbeid med bønder, som også er medlemmer og medeiere. Fra 1994, da den første FK-butikken så dagens lys, har også forbrukerne vært en viktig målgruppe.

Ferske Smakar

Ferske Smakar sin idè er at kunden skal få mogelegheit til å bestemme utsjåande og smakar i si eiga kake, og dei kjem gjerne med tips og idear undervegs. Ferske Smakar legg stor vekt på at produkta skal vere smakfulle og gode, samstundes som dei skal vere flotte å sjå på.

Fiskevegn

Fiskevegn er en ledende skandinavisk produsent av fiber, tauverk og fiskeredskaper. Bedriften ligger på Flatraket i Selje kommune, med Stadhavet som nærmeste nabo. Mange av våre ansatte har lang erfaring fra arbeid ombord i fiskebåter, både i innland og utland.

Fjordpipe

Fjordpipe er ein av dei største røyrentreprenørane i Sogn og Fjordane, og jobbar med prefabrikkering og levering av komplette røyrsystem til landbasert industri, skip, offshore og bygg. Bedrifta er ein fleksibel samarbeidspartnar, som tek på seg oppdrag både på verkstaden og ute på installasjonar.

FMC Technologies

FMC Technologies er en verdensledende leverandør av systemer og løsninger til olje- og gassproduksjon på havbunnen.

Førde Mekaniske Industri

Av og til dukkar det opp ein oppfinnar på kontoret til den mekaniske bedrifta på Øyrane i Førde. Ikkje alle idear er like realistiske, men nokre av dei er så gode at det vert patent og produksjon, til dømes av grasfordelarane for silo som Førde Mekaniske Industri produserer og sel.

Fresvik Produkt AS avd. Fresvik

Basert på modular skreddersyr Fresvik Produkt løysingar for både næringsmiddelindustrien, institusjonar og storkjøkken, skip og offshoreinstallasjonar. Fresvik Produkt er i dag marknadsleiar på kjøle- og fryserom til daglegvarehandel, bensinstasjonar og storkioskar. Fresvik Produkt kan levere alt frå det minste kjøle-/fryserommet gjennom eit veletablert forhandlarapparat til kompliserte totalentrepriser i nært samarbeid med arkitekt/ konsulent og byggherre. Bedriftens størrelse kombinert med ei bevisst satsing på fleksible produksjonsløysingar gjer dei i stand til å levere kundetilpassa løysingar. Dei legg sterk vekt på:

Gasta design og kommunikasjon

På Fosshaugane Campus i Sogndal finn du ein gjeng som er lidenskapeleg opptekne av nettsider. Med kundar i heile Noreg og innanfor eit fagområde som endrar seg fort, er det viktig for Gasta å ha med unge menneske på laget.

GasTech

Hovedkontoret til Gas Tech ligger i Førde, Sogn og Fjordane. Vår avdeling i Førde jobber med alle typer gassinstallasjoner. Alt i fra montering av gasspeiser i bolig, installasjon av gasstanker til bolig og industri, installasjon av gassutstyr til storhusholdning samt en egen avdeling for montering av bilgass.

Global Florø AS

H-Vinduet Bauge

H-Vinduet Bauge leverer alle H-produktener. Toppsving, fastkarm, sidesving, sidehengslet og H-balkongdør bekledd med aluminium. H-vinduet består av de beste materialene og tåler norsk klima og bruk.

Hagen

Trapper er eit eige fag som det tek tid å lære seg. Det som tek tid å lære vert utøvd med stoltheit. Hus må ha trapper. Og dei beste trappene er laga av tre. Den største trappeprodusenten i Noreg ligg i Stryn. Hagen har moderne og nytt utstyr og ligg veldig langt framme innan teknologi og nysatsing.

Halliburton

Halliburton i Florø er ein basestasjon som produserer og leverer ulike kjemikaliar til boreoperasjonar i Nordsjøen. Lager og logistikk på tvers av basar og offshore er også ein større del av drifta.

Havyard Ship Technology

Skipsverftet ligg i Leirvik i Hyllestad Kommune, som har knapt 1500 innbyggjarar. Havyard er eit fullintegrert selskap innan skipsdesign, skipsbygging, systemleveransar og ettermarknad.

I.O.S Tubular Management

I.O.S Tubular Management er ei offshoreretta servicebedrift som i hovudsak utfører maskinering av olje- og gasstette gjengeforbindelsar på “nedihullsutstyr”, det vil seie røyr og andre komponentar som går ned i ein olje- eller gassbrønn.

INTIN AS

INTIN AS har en klar målsetting om å bli en ledende faghandel i Norge på ny smarthusteknologi. Deres slagord «enklere og tryggere» skal gjelde både det produktet som sluttbruker får, og det som de leverer av produkt og tjenester til boligleverandører og installasjonsbedrifter. Grunnleggerne av INTIN AS har lang fartstid innen elektronikk/IT, men jobber stadig for å bli bedre.

IT-Kom

Klausen Industrier

Klausen Industrier Svelgen vart etablert i 1990 som ei moderne, allsidig servicebedrift. Avdelinga er ein viktig ressurs for smelteverksindustrien i Svelgen.

Kleive Mekaniske & Industriservice

Dei viktigaste produktområda til KMI er isolasjonsprodukt til bygg og anlegg, emballasje til fisk og andre næringsmiddel og formstøypte spesialprodukt.

Kontorspar Førde

Kontorspar Førde holder til på Øyrane i Førde. Dei er 7 tilsette som gjer sitt ytterste for at kundane skal oppleve god service og at dei gjer din arbeidsdag enklare. Du kan enten nytte butikken deira, eller logge deg inn som kunde i nettbutikken. Nettbutikken er open 24/7 og all utkøyring av bestilte varer skjer frå butikken i  Førde. Det sikrar deg rask service og "kortreiste" leveringar.

Lending Båtbryggeri

Luster Mekaniske Industri

Vil du bli fleirfagleg og høgt kvalifisert sveisar eller industrirøyrleggjar? Luster Mekaniske Industri treng deg. Norsk sokkel har i mange år vore den største offshoremarknaden i verda og det vert investert som aldri før.

Maritime Montering

Maritime Montering er leverandør av komplette marine og offshore overnattingsystem. Maritime Montering starte som et snikkarverkstad i Bygstad i 1981. I dag består det av åtte dotterselskapet, der Maritime Montering er hovudselskapet i Marinacc gruppen.

Neisa Norway AS

Nesseplast

Nesseplast er ein av EPS-pionerane i Noreg. Starten i 1957 var prega av fryseisolasjon og fiskeemballasje, men har utvikla seg til å omfatte alt innafor emballasje og tekniske produkt i isopor (EPS).

Nor Tekstil avd. Jobbpartner Florø

JobbPartner er en del av Nor Tekstil-konsernet. Jobbpartner leverer arbeidstøy, arbeidssko, verneutstyr, fritidsklær og -sko til både bedrifts- og privatmarkedet.

Nor Tekstil avd. Jobbpartner Førde

JobbPartner er en del av Nor Tekstil-konsernet. Jobbpartner leverer arbeidstøy, arbeidssko, verneutstyr, fritidsklær og -sko til både bedrifts- og privatmarkedet.

Nortronik AS

Nortronik AS har hovedkontor i Førde og avdelingskontor på Lillestrøm. Nortronik er en totalleverandør innen brannvern, brannalarmanlegg, røykdykking og slokkeanlegg for brannslukking med gass. Organisasjonen består av 14 tilsette med bred og variert kompetanse på fagområder som brannvern og brannsikkerhet.

Nortura avd. Sogndal

I Sogndal konsentrerer Nortura seg om foredling av råvarer, nærmere bestemt spekemat og pinnekjøtt. Foredlingsfabrikken i Sogndal lager spekemat og pinnekjøtt med høy kvalitet. Sognemorr, og Vestlands-pinnekjøtt er to av produktene bedriften er kjent for. Flere ganger har de fått det edleste metallet for Norges beste produkter. Nortura Sogndal har ca. 95 årsverk.

Nortura Førde

Nyrstar

Nyrstar har spesialisert seg på å skape nye, verdifulle råmateriale til bruk i industrien frå avfall. Hovudaktiviteten er å behandle filterstøv frå stålindustrien i Europa som er rikt på sink, i det høgteknologiske anlegget i Høyanger.

Obs Bygg Førde

Ornes Båtbyggeri

Østerbø Maskin

Som lærling hos oss kjem du til ei innovativ bedrift mellom høge fjell i Sogn. Vi har lang erfaring som praktisk problemløysar for industri, havbruk, offshore, landbruk, bygg og anlegg, samt brei erfaring med industrivedlikehald, både elektro, automasjon og mekanisk. Vi har maskinforretning og serviceverkstad for det meste innan bransjen. Vi er importør av Reform maskiner for landbruk og park/anlegg, Himoinsa strømaggregat og forhandlar av Yanmar notvaskar. Sidan Arne O. Østerbø starta opp åleine i 1977, har Østerbø Maskin AS vokse til å verte den største bedrifta på sørsida av Høyanger. Vi strekker oss etter å skape litande løysingar for kundane våre!

Pelagia avd. Kalvåg

Pelagia er den største produsenten i verda av konsumprodukt av pelagisk råstoff, det vil i første rekke seie sild, makrell, hestmakrell, lodde og kolmule.

Petal AS

I nært samarbeid med arkitekter og entreprenører utvikler Petal AS metallfasader med fokus på individuell utforming og design. Hvert enkelt fasadeprosjekt er skreddersydd i samarbeid med arkitekt og entreprenør. Petal AS vil være med å realisere arkitektens og entreprenørens ideer, visjoner og mål.

PRO Opplæringskontoret

Gjennom fleire år har det vore mangel på fagarbeidarar i ein industri i stadig endring. Opplæringskontoret for prosessfag i Førde vart i si tid oppretta nettopp for å bøte på dette. I dag har vi over 38 medlemsbedrifter og kring 120 lærlingar i arbeid rundt om i heile Sogn og Fjordane. Lærebedriftene tek i mot lærlingar i kring 25 ulike fag.

R-Profile AS

R-Profile As vart stifa i 2007 under navnet Reklameloftet Digma AS. Dei har spesialisert seg på å levere dei fleste typer effekter som blir brukt innan reklame i dag. R-profile betegner seg som ei grafisk produksjons bedrift, som fokuserer på å utvikle ideer fra skisse til ferdige kommunikasjonsprodukter.

Rema 1000 Evja

Siden 1979 har REMA 1000 tilbudt kunder over hele landet et godt valgt utvalg av dagligvarer av god kvalitet til de laveste prisene. REMA 1000 Evja i Florø er medlem i Pro Opplæringskontoret.

Rocketfarm

Rørlegger R. Nigardsøy

Er du lærling i ei lita bedrift får du god oppfølging. Røyrleggjarbedrifta R Nigardsøy i Svelgen har åtte tilsette og jobbar tett opp mot Elkem Bremanger. Bedrifta har hatt fleire lærlingar innafor industrirøyrleggjar- og VVS-røyrleggjarfaget.

Safeclean

SafeClean AS vart etablert i 2002 og har sidan den tid spesialisert seg på rengjering av offshore relaterte system og komponentar. Servicen blir tatt både offshore og onshore. SafeClean er eit innovativt selskap og har eit mål om å være den leiande problemløsar for kundar innenfor vårt tjenestespekter. SafeClean er etablert med hovedkontor og prosesseringsanlegg i Høyanger, Sogn og Fjordane.

Safeport

Saga Fjordbase

Saga Fjordbase AS er baseoperatør på den største forsyningsbasen i Norge. Basen har 24-timers åpningstid og Saga Fjordbase AS leverer tjenester som pakking, merking og forsendelse, transport og løft på basen, lasting og lossing av fartøy, verksted for tyngre maskiner, OCTG håndtering og lager, inne- og utelager, spedisjon, sjøtransport, vei- og lufttransport. Saga Fjordbase drifter helt eller delvis mange av basekundene sine lager på basen og har inngående kunnskap om logistikk og transport mot operatører, kunder og leverandører i olje og gassnæringen.

Skipavika Offshore Service

Multi Offshore er en leverandør for onshore og offshore industrien i tillegg til at dei deltar i ombyggingsprosjekt innan rigg og skip i Mongstad hamnebasseng. Dei leverer også elektro tenesta til skip og rigg. Produktutvikling og produksjon av automatiserte kontrollskap og tavler.

Solheim Diesel

Dersom du liker å jobbe med båtar og motorar, er Solheim Diesel bedrifta for deg. Her er både båt- og motorverkstad, der ein reparerer båtar og båtmotorar, og butikk for det meste innan båtliv.

Solund Verft

Solund Verft er eit fleksibelt og allsidig verft som driv både med nybygg, utrustning, ombyggingar, reparasjonar og vedlikehald av fartøy. Kundegruppene er fiskebåtar, lastebåtar, ferjer, oppdrettsbåtar, oppdrettsflåtar, brønnbåtar og oppdrettsflåtar.

Sparebanken Sogn og Fjordane

Stadpipe

Stadpipe AS er et firma der kjernevirksomheten er basert på produksjon av rørdeler og spesialdeler i plast. Montering av komplette rørinstallasjoner er og ein del av kvardagen. Forretningsområdene kan ein stort sett dele i fire: oppdrett, industri, fiskeri og produksjon.

Staro Tech

Staro Tech A/S kan tilby tjenester med tegning, produktutvikling og konstruksjon. Vi har allerede flere suksesshistorier og hjelper gjerne til med å skape flere. Hydraulikk reparasjon, vedlikehold, feilsøking eller konstruksjon. Vi har lang erfaring og god kompetanse. Vi utfører maskinering ved hjelp av styre freser og dreiebenker.

Sunnfjord Industri AS

Ved gamlevegen over Ramsdalsheia mellom Førde og Florø ligg ei lita og fersk lærebedrift. Ikkje akkurat sentralt, men det er ikkje noko ulempe heller. Av og til går det nokre spenstige transportar ned dalen, oppdrag som treng dispensasjon når lasta er både for høg, for lang og for brei.

Swire Oilfield Services

Den første kunden til Swire Oilfield Services i Florø for 20 år sida var Saga Petroleum, som på den tida var operatør for Snorre-feltet. Seinare har aktiviteten og avdelinga vokse jamt, og driv no med utleige, vedlikehald, kontroll og sertifisering av transportutstyr, vask av tankar og omlasting av kjemikaliar.

T.Frivik Taubanedrift

T. Frivik Taubanedrift AS vart etablert i 2004 og er no den leiande aktøren i Norge på uttak av tømmer i bratt terreng samt montering/demontering av røyrgater i bratt terreng. Vi påtek oss alle typar oppdrag innan skogsdrift, materialtransport og anleggsvirksomheit.

Teekay Petrojarl

Teekay ble etablert i 1973 og har utviklet seg fra et regionalt rederi til en av verdens største marine energitransport-, lagrings- og produksjonsbedrifter. Vi gir energi der det trengs for å drive verdensøkonomien og forbedre folks liv. Teekay Petrojarl i Tronheim er hovedkontor for selskapets FPSO-virksomhet.

TESS

TESS er ein norskeid og landsomfattande leverandør av produkt og tenester til industridrift og vedlikehald. Kjerneprodukta er høgtrykks- og lågtrykksslangar og slangearmaturar til alle føremål, med tilhøyrande tenester i vidt omfang.

Tine avd. Vik i Sogn

TINE Meieriet Vik ligg i Vik i Sogn. Meieriet produserar Gamalost frå Vik og Mylsa. Kvar sommar tek meieriet inn bringebær frå dyrkarane i Vik som vert produsert til bringebærsaft og bringebærjuice. Antall tilsette ved anlegget er 15.

Tine SA avd. Byrkjelo

Eit av landets største meieri, målt etter innmålt mjølkemenge, ligg midt i jordbruksbygda Byrkjelo. Området har ei lang meieri-historie å vise til, men dagens toppmoderne anlegg vart opna i 2003. Meierisjef i Tine Meieriet Byrkjelo, Thorkild Heieren, fortel at dei forsyner heile Sogn og Fjordane med konsummjølk i tillegg til at dei produserer halvparten av Noregs favorittost – Norvegia. Kvar tredje brunost i landet er også laga på Byrkjelo. Tine er dermed ein vesentleg arbeidsplass i distriktet, og inntak av lærlingar er ein viktig måte å rekruttere nye fagfolk på.

Trappeprodusenten

Agnar Ask er tredje generasjon møbel- og trappemakar. Fjerde generasjon er på veg inn som lærling i den tradisjonsrike Trappeprodusenten i Askvoll. Trappeprodusenten lagar ikkje berre trapper, men alt som kunden etterspør

Vik Ørsta

VikØrsta AS avd. Vik i Sogn disponerer i dag store romslege produksjonslokale og ny varmforzinkingshall som vart teken i bruk i 2009. VikØrsta er totalleverandør av trafikktryggleiksprodukt til den norske marknaden og eksporterer og store kvanta til dei andre nordiske landa.

Walcon Maritime

Walcon leverer tjenester til verftsindustrien, on- og offshore, landbasert industri, riggvedlikehold og havbruk.

Wergeland Holding AS

Wergeland gruppa er lokalisert i Gulen industrihamn vis à via Mongstad. Konsernet har aktiviteter innan miljøservice, betong, industriutvikling, havne- og marine tjenester.

West Industri Service

West Industri Service AS produserer og monterer rørsystem og stålkonstruksjoner til skip, offshore og landbasert industri. Gjennom høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere leverer vi kvalitet og pålitelighet som imøtekommer kundens krav og behov. West Industri Service har kompetanse innenfor industrirørleggere, industrimekanikere, platearbeidere, sveisere, arbeids- og prosjektledere. Vi har også ressurser i form av 1700 m² verksted, 450 m² innendørs lager samt 2600 m² utvendig lager .

Westmek

På Stadlandet har det sidan midten av 1990-talet blitt produsert utstyr av god kvalitet til å behandle fisk ombord i havgåande fiskefartøy. Westmek AS er ei videreføring av denne type verksemd og selskapet blei etablert i 2004.

Yndestad Mekaniske AS

Yndestad Mekaniske AS er ei allsidig mekanisk bedrift retta inn mot landbruk og industri.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB