Våre lærefag

Pro opplæringskontoret er industri og teknologibedriftene sitt opplæringskontor i Vestlandet. Vi jobber med og for bedrifter innan prosessindustrien, den mekaniske industrien, salg, og visuell kommunikasjon.

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB