Om Norsk Industri  
  Aktuelt  
  Bransjer  
  Tema  
  Industriskolen  
  Presse  
 
  Kontakt  
  Du er her: Forsiden  | Tema  | Kompetanse
Kompetanse

Lager kunnskapscontainer

Jorunn Kirketeig er glad for at pengene til dette rekrutteringsprosjektet nå er på plass. - Nå går vi i gang med å utarbeide containeren som skal være klar utpå nyåret, sier hun.

Et 14 meter langt undervisningsrom på hjul skal vise hele Sogn og Fjordane hva industri er for noe. - Kunnskaps- containeren skal proppes full av høyteknologi, det skal fascinere barn og unge, sier Jorunn Kirketeig, leder for den nye rekrutteringskampanjen på Vestlandet.

- Av sikkerhetsgrunner kan ikke barn og de yngste ungdommene få komme inn i enkelte industribedrifter. Det er derfor en utfordring å gi et realistisk bilde av hvordan det er å jobbe i industrien og hva en fagutdanning kan innebære. Og når ungdom ikke kan komme til oss, får vi komme til dem! Det sier Jorunn Kirketeig, daglig leder for PRO Opplæringskontoret, som jobber for prosess og mekanisk industri i Sogn og Fjordane.

Etter flere års arbeid kan opplæringskontoret endelig vise barn og unge i Sogn og Fjordane hva industrien driver med. I en 14 meter lang kunnskaps-container full av høyteknologi skal de unge i mars/april få prøve verktøy og maskiner som industrien bruker. Slik håper man å få flere unge til å satse på en industriutdanning.

Trenger 100 nye hvert år
- Hvert år rekrutterer vi nær hundre lærlinger til de mange medlemsbedriftene. Blant dem er Elkem, Fundo, Havyard Leirvik og Hydro. Målet er å øke rekrutteringen til industrifagene. 

- Nå skal vi ut i skolene. Pengene er på plass. Medlemmene våre har valgt å satse for å komme Kunnskapsløftet i møte. De vil være med å styrke samarbeidet mellom næringsliv og skole helt ned i grunnskolen. Pengene kommer fra industrien - i form av refusjonsmidler knyttet til arbeidsgiveravgiften, sier Kirketeig.

Prosjektet har vakt oppsikt nasjonalt og internasjonalt og har en kostnadsramme på nær fem millioner kroner. – Satsningen vil komme medlemsbedriftene våre til gode i en tid med stor mangel på fagutdannet arbeidskraft, sier Kirketeig. Også lærlinger, voksne som tar fagbrev og lærere kan bruke det nye undervisningsrommet.

Kunnskapscontaineren vil stå klar på nyåret.RELATERT INFORMASJON:

PRO Opplæringskontoret for prosess og mekanisk industri
HJEM TIL TOPPEN SKRIV UT PUBLISERT: 20.11.06  
NORSK INDUSTRI // OSCARS GT. 20, 0352 OSLO // TLF: (+47) 22 59 00 00 // FAX: (+47) 22 59 00 01